Проекти - https://mdmath.eu

Към съдържанието
Проекти
Изпробвани и работещи примери, които съм приложила на практика.
Проект "Хвърчило"
STEAM проект "Да си направим хвърчило" - V клас. Успяхме да ги направим, мащабираме, анализираме и изчислим, но в същия ден нямаше вятър и ни остана да изпробваме дали летят.
В ден когато имаше вятър направихме опит да ги пуснем в небето, но както се вижда и от снимките - не много успешно :).

Най-важното е, че успяхме да съчетаем полезното с приятното и искрено да се забавляваме!

Работен лист - проект "Хвърчило"


Проект "Наследство"
Тема "Проценти" - V клас - приложение на знанията и уменията върху намиране на процент.
Проектът е свързан с реална житейска ситуация в която учениците ще използват своите знания и умения за развиване на тяхната финансова грамотност – изчисляване на процент от число, намаление, увеличение, данъци, бюджет и т.н.
Проектът може да бъде зададен за домашна работа, групова работа в клас или за проверка и оценка.Проект "Създай свой собствен град"
Тема "Геометрични тела" - V клас - приложение на знанията и уменията върху триизимерни тела - развивки, лице и обем


Escape Room  - "Десетични дроби"


Пицария "Математика"


Състезание "Математическа мозайка"
domovchiyska@oubotev.bg
Назад към съдържанието